Brand- en Ontruimingsinstallaties

Brand- en Ontruimingsinstallaties

 

De laatste jaren is er steeds meer te doen omtrent de regelgeving wanneer het gaat om brandmeldsystemen. Dit is er mede de oorzaak van dat steeds meer panden voorzien moeten worden van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

Centraal staat hier uiteraard dat de eventueel aanwezige personen tijdig het pand kunnen verlaten. Om dit te realiseren is het belangrijk dat een brand (of beter een beginnende brand) op tijd gesignaleerd wordt en door middel van diverse signaalgevers kenbaar gemaakt wordt aan de omgeving en/of brandweer.

Het grootste verschil tussen een brandmeld- en ontruimingssysteem is dat een brandmeldinstallatie gebruik maakt van automatische rookmelders in combinatie met handmelders, terwijl er bij een ontruimingsinstallatie alleen handmelders geplaatst worden.